Om Uddnäs

Uddnäs gård ligger i byn Löa 30 km norr om Lindesberg i hjärtat av Bergslagen. Gården har brukats inom samma släkt sedan 1600-talet.

De nuvarande bostads- och uthusen är dock från första hälften av 1900-talet. Genom århundradena har en kombination av jordbruk, skogsbruk och järnframställning givit familjen dess levebröd. Som andelsägare i Löa hytta är man än idag delaktig i hyttans skötsel – nu som museum. Skogen bidrar än idag till familjens försörjning.

Smedjan uppfördes redan i slutet av 1600-talet. I den norra delen fanns tvättstuga och mot sjösidan låg smedjan. För att torrlägga mark längs sjöstränderna i byn gjordes en sjösänkning i början av förra seklet. Då blev det för långt till vattnet för att använda tvättstugan, medan smedjan användes för reparationer av gårdens redskap ända till 1950-talet

Per Ols uppfördes 2012-2013. Det är ett vackert beläget rymligt timmerhus för 6-7 personer med mycket hög standard, välutrustat kök och tvättstuga.

I gäststugan kan ytterligare två personer bo sommartid.

200 m från Per Ols hyr vår granne ut ett hus för 3-5 personer. Kontakta barbro.gerdtsson@telia.com